Admin Team

Chair: Dolly Ding
Captain: Gary Liu
Technical Officers: Zihan Wang, Lan Dao, Dylan Irlbeck, Yen-Hsiang Chang
Corporate Officers: Scott Kim, Eric Wang
Administrative Officer: Vivek Gupta

Coaches

Coach: Mattox Beckman
Co-coach: Zhengkai Wu

Former Admin Members

Jingbo Shang, Coach
Akashdeep Deb, Chair
Matthew Worley, Chair
Victor Gao, Captain
Yuting Zhang, Vice Captain
Uttam Thakore, Coach